Prace modernizacyjne, sprzęt i materiały medyczne oraz inne wyposażenie dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie sfinansowanie przez Fundację
"O ZDROWIE DZIECKA" w roku 2016

130 Foteli dla rodziców pacjentów na sale chorych w budynku "Okrąglaku" (12/2016) 161 460,00 zł
Zautomatyzowany trenażer chodu dla Zakładu Fizjoterapii (12/2016) 200 000,00 zł
Neuromonitor śródoperacyjny dla Neurochirurgii (12/2016) 43 200,00 zł
Naklejki na drzwi do gabinetów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (12/2016) 2 367,75 zł
Rolety przeciwsłoneczne na Oddział Patologii i IT Noworodka (12/2016) 6 396,00 zł
Komputer dla Oddziału Ortopedii (12/2016) 1939,00 zł
Naprawa tapicerki na fotelach dla rodziców pacjentów (12/2016) 2 290,00 zł
10 krzeseł biurowych dla Oddziału Kardiochirurgii (12/2016) 2 950,00 zł
Odczynniki diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (12/2016) 933,12 zł
AGD dla Oddziału Patologii i IT Noworodka (11/2016) 319,00 zł
AGD / czajnik dla Oddziału XIV (11/2016) 79,00 zł
AGD dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (11/2016) 658,00 zł
Stetoskopy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (11/2016) 1711,00 zł
Szkolenie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ATLS (11/2016) 7500,00 zł
Laptop do świetlicy przy Oddziale Onkologii i Hematologii (10/2016) 900,00 zł
Odczynniki diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (9/2016) 1385,62 zł
Szkolenie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ATLS (9/2016) 7500,00 zł
2 Telefony bezprzewodowe: dla administracji i Oddziału Kardiologii (9/2016) 283,78 zł
Zakup mebli na świetlicę przy Oddziale Ortopedii (9/2016) 1000,00 zł
Nowe fotele dla rodziców pacjentów na sale chorych (8/2016) 20 736,00 zł
Naprawa foteli dla rodziców pacjentów (8/2016) 3 100,00 zł
Kosiarka spalinowa do pielęgnacji dzieleni dla działu administracji (8/2016) 1 780,00 zł
Materiały i odczynniki diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (8/2016) 20 429,72 zł
Prace remontowe pomieszczeń Ośrodka Transplantacji (8/2016) 6 088,50 zł
Wyposażenie komputerowe dla Nefrologii (8/2016) 19 314,55 zł
Oprogramowanie komputerowe dla Zakładu Transplantacji (7/2016) 4 374,99 zł
Czajnik bezprzewodowy dla Kardiologii (7/2016) 72,25 zł
Telefon bezprzewodowy dla AiIT (7/2016) 127,99 zł
System wewnętrznej szpitalnej komunikacji bezprzewodowej (7/2016) 30 135,00 zł
Odczynniki diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (7/2016) 860,14 zł
Wyposażenie meblowe dla Ośrodka Transplantacji (7/2016) 42 979,12 zł
Naprawa foteli dla rodziców pacjentów (7/2016) 3 840,00 zł
Dodatkowe wzierniki do otoskopu dla  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (7/2016) 320,11 zł
Torba medyczna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (6/2016) 191,90 zł
Wyposażenie komputerowe dla Ośrodka Transplantacji (6/2016) 10 692,99 zł
Wykonanie instalacji monitorowania powietrza w Ośrodku Transplantacji (6/2016) 24 267,90 zł
Fotel do dyżurki na Oddział Endokrynologii (6/2016) 230,00 zł
Czajnik i kuchenka mikrofalowa dla Oddziału Endokrynologii (6/2016) 272,01 zł
Odczynniki dla Zakładu Immunologii (6/2016) 135,05 zł
Wyposażenie meblowe dla Ośrodka Transplantacji (6/2016) 11 509,63 zł
Naprawa foteli dla rodziców na salach chorych (5/2016) 3500,00 zł
Fałdomierz do Gabinetu Antropologa w Poradni Genetycznej (4/2016) 1 933,20 zł
Stanowisko do pobierania krwi w CALD (4/2016) 1 092,70 zł
System komputerowy do badań dla Oddziału Transplantologii (4/2016) 13 530,00 zł
Zestawy modułowe/zabawkowe do kącików zabaw w poradniach CALD (4/2016) 2 313,63 zł
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (4/2016) 378,84 zł
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (4/2016) 6 051,13 zł
Naprawa tapicerska foteli dla rodziców pacjentów na salach chorych (4/2016) 3 500,00 zł
Wzierniki do otoskopów dla SOR (4/2016) 480,17 zł
Półki pod kardiomonitory na SOR (4/2016) 4 612,50 zł
System do ogrzewania pacjenta dla SOR (4/2016) 7 560,00 zł
Plecak medyczny dla SOR (4/2016) 417,31 zł
Telewizor do poczekalni pacjentów w SOR (4/2016) 1968,00 zł
Projekt i realizacja wyposażenia karmialni i przewijalni w SOR  (3/2016) 7000,00 zł
Naprawa nagłośnienia na auli szpitalnej (3/2016) 270,60 zł
Wyposażenie dla (SOR) - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  (2/2016) 15 537,43 zł
Wyposażenie meblowe dla apteki szpitalnej (2/2016) 300,00 zł
Moduły zabawkowe IKC do kącików zabaw w CALD (2/2016) 13 531,30 zł
Krzesła biurowe dla Oddziału Kardiologii (2/2016) 1080,01 zł
Krzesła biurowe do Poradni Chirurgicznej w CALD (2/2016) 2253,92 zł
Wyposażenie komputerowe dla Kliniki Endokrynologii (2/2016) 4220,00 zł
Krzesła biurowe na Oddział Ortopedii (2/2016) 1938,00 zł
Ubranie ochronne dla personelu karetki noworodkowej (2/2016) 586,00 zł
Niszczarki dokumentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 1 532,26 zł
Pulsoksymetr na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 22 680,00 zł
Lodówki na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 3 024,99 zł
Kuchenki mikrofalowe na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 1 836,00 zł
Wyposażenie komputerowe na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 5 237,34 zł
Wyposażenie komputerowe na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016)  2 284,11 zł 
Wyposażenie dla apteki szpitala (1/2016) 599,75 zł
Wyposażenie kącików zabaw do poradni w CALD (1/2016) 5 799,13 zł
Wyposażenie kącika zabaw na Szpitalny Oddział Ratunkowy (1/2016) 6 112,85 zł
Wirówka i wirnik laboratoryjny dla Zakładu Biochemii (1/2016) 8 381,27 zł
Zamrażarka na potrzeby Oddziałów Ortopedii i Neurochirurgii (1/2016) 3 136,50 zł
Wyposażenie komputerowe dla Kliniki Endokrynologii (1/2016) 630,08 zł
Monitory LED dla Kliniki Endokrynologii (1/2016) 2 715,99 zł
Wyposażenie dla apteki szpitala (1/2016) 688,80 zł
Zakup wirówki laboratoryjnej dla Zakładu Biochemii (1/2016)  8 381,27 zł
SUMA 800 759,82 zł