Prace modernizacyjne, sprzęt i materiały medyczne oraz inne wyposażenie i wydatki sfinansowanie przez Fundację "O ZDROWIE DZIECKA" w roku 2018 dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

System AutoIDmed dla Transplantologii (2/2018) 14 469,72 zł
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (1/2018) 3 025,80 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 1 494,03 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 1 305,85 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 3 613,90 zł
Wyposażenie medyczne (1 pompa) dla Kliniki Urologii (1/2018) 2 886,84 zł
Wyposażenie medyczne (14 pomp) dla Kliniki Urologii (1/2018) 40 415,76 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Neurochirurgii (1/2018) 2 638,01 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Neurochirurgii (1/2018) 2 616,32 zł
SUMA (do 31.1.2018 r.) 57 996,51 zł