Prace modernizacyjne, sprzęt i materiały medyczne oraz inne wyposażenie i wydatki sfinansowanie przez Fundację "O ZDROWIE DZIECKA" w roku 2018 dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (6/2018) 905,59
Wyposażenie komputerowe dla Oddziału Leczenia Żywieniowego (6/2018) 2977,00 zł
Wyposażenie meblowe dla Oddziału Anestezjologii i IT (6/2018) 63 099,00 zł
Fałdomierz dla Oddziału Leczenia Żywieniowego (5/2018) 1782,00 zł
Analizator składu ciała dla Oddziału Leczenia Żywieniowego (5/2018) 19 656,00 zł
Opracowanie dokumentacji WKI do planu przebudowy szpitala (4/2018)
Wyposażenie dla Pulmonologii (4/2018)
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (4/2018)
Materiały i wyposażenie terapeutyczne dla Oddziału Rehabilitacji (3/2018)
Czajnik dla Oddziału Kardiologii (3/2018)
Fotele medyczne dla punktu szczepień (3/2018)
Krzesła biurowe do poradni w budynku CALD (3/2018)
Stroje medyczne dla zespołu karetki N (3/2018)
Faktura 2018/03/FV/01/00844, kardiomonitor dla kardiologii USDK (3/2018)
4162,32 zł
247,99 zł
1 827,66 zł
1 721,70 zł
109,99 zł
851,16 zł
749,99 zł
931,00 zł
10 897,20 zł
2 Czajniki dla Oddziału Pulmonologii (3/2018) 219,98 zł
System AutoIDmed dla Transplantologii (2/2018) 14 469,72 zł
Materiały diagnostyczne dla Zakładu Immunologii (1/2018) 3 025,80 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 1 494,03 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 1 305,85 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Urologii (1/2018) 3 613,90 zł
Wyposażenie medyczne (1 pompa) dla Kliniki Kardiologii (1/2018) 2 886,84 zł
Wyposażenie medyczne (14 pomp) dla Kliniki Kardiologii (1/2018) 40 415,76 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Neurochirurgii (1/2018) 2 638,01 zł
Wyposażenie medyczne dla Kliniki Neurochirurgii (1/2018) 2 616,32 zł
SUMA WYDATKÓW BRUTTO (do 30.6.2018 r.) 182 604,81 zł