Prace modernizacyjne, sprzęt i materiały medyczne oraz inne wyposażenie i wydatki sfinansowanie przez Fundację "O ZDROWIE DZIECKA" w roku 2018 dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że lista wydatków sfinansowanych przez nas w roku 2018 będzie już zamieszczona na nowej stronie naszej Fundacji, która planowo będzie uruchomiona w grudniu b.r.