Prace modernizacyjne, sprzęt i materiały medyczne oraz inne wyposażenie i wydatki sfinansowanie przez Fundację "O ZDROWIE DZIECKA" dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2003-2017.

Ze względów technicznych wszystkie projekty i wydatki zrealizowane od roku 2018 zamieszczamy już na oficjalnej nowej stronie naszej Fundacji - przejdź do strony.