Zbiórka wśród studentów zagranicznych
Collegium Medicum UJ w Krakowie

 

W październiku 2006 roku studenci zagraniczni Collegium Medicum UJ w Krakowie zorganizowali zbiórkę pieniężną dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W ciągu kilku dni zbiórki studenci zebrali kwotę 1599 zł, które w całości zostały przeznaczone na Akcję Odnowy naszego szpitala. Za tą wspaniałą inicjatywę składamy serdeczne podziękowanie wszystkim studentom oraz inicjatorom tej akcji - Panu Lawrence'owi De Lay.