Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA" powstała z inicjatywy grupy pracowników Szpitala w 1992 roku. Główną ideą utworzenia Fundacji było niesienie pomocy pacjentom Instytutu Pediatrii poprzez wszechstronne wspieranie działalności leczniczej, diagnostycznej i naukowej Instytutu oraz opiekę nad dziećmi po zakończeniu leczenia. Obecnie Fundacja aktywnie kontynuuje realizację swoich zadań statutowych poprzez wspieranie działalności leczniczej i naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W 2003 roku Zarząd Fundacji postanowił włączyć się w proces odnawiania i modernizacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W ramach tej inicjatywy pozyskiwane są środki finansowe potrzebne na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji i remontów w Szpitalu oraz na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.Kontakt

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA"
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon / Faks: 12 658-20-11 wew. 1104
e-mail:
akcja /at/ odnowaszpitala.pl
Oficjalna strona: www.ozdrowiedziecka.pl


KRS 0000123750,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
NIP: 679-016-64-70, REGON: 350180413