Darowizny Fundacji POLSAT

Uniwersytecki Szpitala Dziecięcy w Krakowie stale wspiera Fundacja POLSAT.

2008
W roku 2008 Fundacja przekazuje Oddziałowi Hematologii i Onkologii aparat do fotoforezy o wartości 66 875 zł.

2006
Oddział Hematologii i Onkologii otrzymuje 20 sztuk pomp infuzyjnych o łącznej wartości 96 674 zł.

2005
Oddział Hematologii i Onkologii otrzymuje aparat do oznaczeń molekularnych o wartości 199 900 zł.

2000-2003
Fundacja POLSAT jest fundatorem Dziecięcego Centrum Oparzeniowego, które powstało ze środków finansowych zebranych w czasie drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Uroczyste otwarcie Dziecięcego Centrum Oparzeniowego odbyło się 31 maja 2003 roku. Koszt prac budowlanych wyniósł 1 464 000 zł, natomiast  wartość zakupionego sprzętu medycznego to 1 540 000 zł.