I Charytatywny Bal Myśliwski w Krakowie

W dniu 19 lutego 2011 r. w Krakowie odbył się I Charytatywny Bal Myśliwski na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Organizatorem imprezy była Komisja Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie oraz Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie. Podczas balu zebrano kwotę prawie 20 000 zł, za które do naszego szpitala zakupiony został sprzęt medyczny. Wśród darów znalazły się: 3 pulsoksymetry, 5 bezdotykowych termometrów, 5 wag niemowlęcych oraz 7 ciśnieniomierzy pediatrycznych. Z tej okazji w imieniu Szpitala oraz naszych pacjentów składamy serdeczne podziękowanie za tą piękną inicjatywę. Odrębne podziękowania kierujemy dla firmy Barbara i Władysław Kamusińscy S.C. oraz Australian Investment in Poland Sp. z o.o. oraz Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca KRAKUS za gościnę i piękny występ.


Fotografie: Krzysztof Szpetkowski

Krakowski Okręg Polskiego Związku Łowieckiego swoim zasięgiem obejmuje obszar pięciu powiatów: chrzanowski, krakowski, myślenicki, proszowicki i wielicki. Ogólna powierzchnia Okręgu wynosi 327340 ha, a użytkowa 255 074 ha. Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie nadzoruje działalność 70 kół łowieckich i ok. 2 200 myśliwych, w tym 190 niestowarzyszonych. Krakowskie koła łowieckie dzierżawią 89 obwodów łowieckich, z czego 59 położonych jest na terenie Okręgu, a 30 obwodów leży w obszarze działania innych zarządów okręgowych PZŁ. Na terenie Okręgu znajdują się dwa ośrodki hodowli zwierzyny: Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Dulowa" - administrowany przez Nadleśnictwo Chrzanów, oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Niepołomice" - administrowany przez Nadleśnictwo Niepołomice. Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze położonego na terenie Bielsko-Bialskiego Okręgu PZŁ. Obejmuje on duży kompleks stawów rybnych stwarzających dogodne warunki dla bytowania ptactwa wodno-błotnego. Bytują tam również sarny, zające, bażanty, kuropatwy, a z drapieżników: lisy, jenoty, kuny i tchórze, norka amerykańska. Okresowo spotkać można także dziki i jelenie. Z gatunków chronionych występują tam: bobry, wydry, ślepowrony, rybitwa białowąsa, bąki, kormorany, łabędzie, czaple, perkozy oraz wiele innych. Obwody łowieckie położone na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ to obszary rolnicze o dużym rozdrobnieniu powierzchni gospodarstw rolnych. Udział powierzchni leśnej wynosi ok. 17%, a największe zwarte kompleksy leśne tworzą: Puszcza Niepołomicka, lasy myślenickie i zabierzowskie, Puszcza Dulowska oraz lasy Ojcowskiego Parku Narodowego. Zróżnicowane przyrodniczo łowiska stwarzają na ogół dobre warunki bytowania takich gatunków zwierząt łownych jak: sarna, bażant, zając, kaczka, kuropatwa i lis. W większych kompleksach leśnych oprócz licznych saren bytują także dziki i jelenie, które w ostatnim okresie zwiększyły swoją liczebność złamując rolnicze tereny. Do głównych zadań kół łowieckich zrzeszonych w PZŁ należy prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w tym ochrona zwierzyny i jej biotopów. Wymienić również należy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. W ramach realizacji tych zadań Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie założył Małopolskie Centrum Kultury Łowieckiej mieszczące się w salach Zamku Myśliwskiego w Niepołomicach, oraz Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej w Krakowie.