I Wieczór Charytatywny Stowarzyszenia "
Cracovie Accueil”

Pomagająca od kilku lat naszemu szpitalowi firma Carrefour zachęciła także do pomocy szpitalowi stowarzyszenie frankofońskie ,,Cracovie Accueil”, które podczas charytatywnego wieczoru zebrało wśród swoich członków filmy, książki, artykuły plastyczne a także 2.500 zł. Reprezentantki krakowskiego stowarzyszenia odwiedziły szpital w dniu 27 stycznia 2010 r. i osobiście przekazały pacjentom zebrane prezenty.