XXX Spotkania Chirurgów z Pediatrami, Kraków (2-4.02.2006) – 80 zł

W dniach 2 – 4 lutego 2006 roku odbyła się konferencja naukowa „XXX Spotkanie Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami” zorganizowana przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Sympozjum stanowiło naukową część uroczystych obchodów 40-lecia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To uznane przez środowisko wydarzenie, które na trwałe wpisało się w kalendarz spotkań naukowych oraz tradycję naszego Szpitala, jak co roku spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony specjalistów reprezentujących wiodące ośrodki medyczne w Polsce. W tym roku spotkania chirurgów z pediatrami połączone zostałe poraz pierwszy z Akcją Odnowy Szpitala. Uczestnicy konferencji przekazali na nasz cel 80 zł.


 

 

Foto: Henryk Liszka